Vodafone

GSM Operatörü

Tarihçe
GSM (Küresel Mobil İletişim) sektöründe hizmet sunmak amacıyla 1994 yılında faaliyete geçen Telsim, 24 Mayıs 2006 tarihinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ticari unvanıyla Vodafone Grubu bünyesine dahil olmuştur.

Vodafone, İngiliterede kurulan ilk GSM operatörü olarak 1 Ocak 1985 tarihinde İngilterenin ilk mobil görüşmesini yapmıştır. Şebekenin adı, cep telefonları üzerinden ses ve veri servislerinin sunulmasını simgelemek amacıyla Vodafone olarak seçilmiştir.

İştirakleri, ortakları ve yatırımlarıyla Avrupa Kıtasında, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Uzak Doğuda önemli bir konuma sahip olan Vodafone Grup, dünyanın en büyük mobil iletişim şirketidir. Vodafone Grup, ses ve veri iletimi de dahil olmak üzere, 5 kıtada geniş bir yelpazeye sahip mobil telekomünikasyon hizmetleri sunmaktadır.
Vodafone 5 kıtada, 30 ülkede faaliyet yürüten, Aralık 2010 itibariyle yaklaşık 359 milyon müşterisi ve 40 şebeke ortaklığı bulunan, dünyanın gelirlerine göre en büyük mobil iletişim şirketlerinden birisidir.

Vodafone, sahip olduğu küresel tecrübelerini kullanarak mobil iletişim dünyasındaki en yeni hizmet ve teknolojileri Türkiyedeki abonelerinin hizmetine sunmaktadır.

Kurumsal Sorumluluk
Vodafone için en öncelikli konulardan biri olan Sosyal Sorumluluk, 4 global değerimiz arasında yer alan etrafımızdaki dünyaya olan tutkumuzu ve 6 stratejik hedefimizden biri olan sorumlu işletmecilik anlayışımızı temsil etmektedir.

Vodafone şirket faaliyetlerini yürütürken herşeyden önce, kanuna ve ahlak standartlarına tam anlamıyla uyumlu davranmayı ilke edinmiştir. Bununla birlikte, faaliyetlerinin sadece şirketini değil, aynı zamanda müşterilerini, tedarikçilerini, içinde yaşadığı toplumu, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkilediğinin bilincinde olarak, tüm bu paydaşları ile uyumlu, dürüst ve şeffaf bir işbirliği içinde çalışmayı prensip olarak benimsemiştir. Vodafone, sorumlu işletmecilik anlayışını, Vodafone Çalışma İlkeleri ile desteklemektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, Vodafoneun her faaliyetinde ve paydaşları ile her temasında önemli bir noktadır. Vodafone, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösterdiği her ülkedeki Operatör Şirkette ortak olan bazı öncelikler belirlemiştir. Projelerin gelişimini sürekli takip etmek için her Operatör Şirket, Gruba düzenli ve planlı raporlar göndererek, Grubu yapılan faaliyetler ve gelişmelerden haberdar etmektedir. Vodafone Türkiye de önümüzdeki dönemde kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye başlayacaktır.

Genel Bakış
Cep telefonları, radyo frekansı (RF) alanlarını kullanarak en yakınındaki baz istasyonu bunlar genellikle baz istasyonunun görünebilir kısımlarını oluşturan direk veya antenlerdir) aracılığıyla sesli arama, mesaj, e-posta, fotoğraf, web, TV ve program indirme gibi fonksiyonları yerine getirirler. Televizyon, radyo, telsiz gibi günlük hayatımızda kullandığımız daha pek çok cihaz RF alanlarını kullanmaktadır.

Daha fazla sayıda insanın daha fazla mekanda cep telefonu kullanabilmesi için o oranda baz istasyonuna ihtiyaç vardır. Cep telefonu kullanıldığı esnada insan vücudu RF alanının bir kısmını absorbe eder. Bu durum, bazı bilim insanları tarafından zararlı olara değerlendirilmektedir.

Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), cep telefonları ve baz istasyonları gibi cihazlardan kaynaklanan RF alanlarına maruz kalma seviyeleriyle ilgili kılavuz kitaplar yayınlamıştır. Bu kılavuzlarda maruz kalınan seviyeyle ilgili belirli bir güvenlik sınırı tanımlanmıştır. Kullandığımız bütün cep telefonları ve baz istasyonları da bu kılavuzlarda tanımlanmış olan sınırlara uygundur. Daha somut olmak gerekirse, bizim baz istasyonlarımızdan kaynaklanan RF alanlarına maruz kalma seviyesi, binlerce kat olamasa da kılavuzda öngörülen seviyenin yüzlerce kat aşağısında çıkmıştır. Cep telefonu üreticilerinden sattığımız bütün cep telefonlarının bu kılavuzlara uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz.

RFnin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen binlerce bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, ICNIRP tarafından tespit edilen seviyenin altındaki RF miktarının insan sağlığını (çocuk ve erişkinlerde) tehdit ettiğine dair uzmanları ikna edecek herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Buna rağmen bilimsel açıdan doldurulması gereken bazı boşluklar olduğunu söylemek gerekir. Hali hazırda bu bilgi boşluğunu doldurmak için daha fazla araştırma yürütülmektedir. Araştırmanın yapılacağı öncelikli alanlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenmektedir. Biz de bu alanlardaki bağımsız araştırmalara fon desteği sağlamaktayız.

RF alanlarına daha düşük seviyede maruz kalmak için bireysel olarak da bir şeyler yapmak mümkün. DSÖ, bu anlamda cep telefonu kullanıcılarına bazı önerilerde bulunuyor cep telefonuyla konuşma süresini kısa tutmak telefonu başınızdan ve vücudunuzdan uzak bir yerde tutmak için kulaklık veya Bluetooth kullanmak gibi.

Web sitemizin bu bölümü genel olarak cep telefonlarıyla ilgilidir. Ancak sunulan bilgiler kablosuz bağlantı özelliği bulunan bilgisayarlar ve palm gibi diğer kablosuz cihazlar için de aynen geçerlidir.