Televizyon

Televizyon veya kısaca TV, bir vericiden elektromanyetik dalga halinde yayınlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese çevrilmesini sağlayan haberleşme sistemidir. Yayınlanan görüntü ve sesleri alıcıya ulaştıran elektronik cihaz da sistemin adı ile anılır.

Televizyon sözcüğünün kökeni

Televizyon sözcüğü, Yunanca uzak anlamındaki tele ve Latince gör anlamındaki visio sözcüklerinden, 20. yüzyıl başlarında türetilmiş ve uzaktan görmek anlamına gelir. Sonradan Türk Dil Kurumu tarafından televizyon sözcüğüne karşılık olarak göreç sözcüğü türetilmiştir. Daha sonraları izleç, uzakgör ve bakaç kelimeleri de televizyon yerine önerilmiştir ama Türk Dil Kurumunun türettiği bu kelimeler fazla benimsenmemiştir.

Televizyonun tarihçesi

Televizyon 1923 yılında, John Logie Baird tarafından İngilterenin Hastings kasabasında icat edilmiştir. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır. Başlangıçta noktalar halinde ve titrek olan görüntülerin kalitesi Baird tarafından geliştirilmiştir. Bairdin televizyon sisteminde mekanik olarak döndürülen diskler kullanmasına karşın aynı dönemde Marconi Emi sistemi gibi elektronik olarak işleyen rakip sistemler de üretildi.

1930ların başında televizyon elektronik eşya olarak satılmaya ve geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Örneğin 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları Almanyada evlerdeki televizyonlardan izlendi.

İlk renkli televizyonlar

1940larda renkli televizyon çalışmaları hız kazandı. 1950lerde ABDde ilk renkli televizyon satışa çıktı, ancak renkli televizyon ABDde 1960larda geniş kitlelerce kullanılmaya başlandı.

Türkiyede televizyonculuk

Türkiyede ilk olarak 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bölgesel olarak ve haftada birkaç saat deneme yayınları başlatıldı. Zaman içinde gelişen televizyon altyapısı TRTnin İstanbul stüdyoları ve vericisi kurulana kadar TRTye de hizmet vermiştir. Ancak TRT Kanunu ile ülkemizde radyo ve TV yayın tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine haftada bir yapılan İTÜ-TV yayınlarına son verildi. 1968 yılında TRT siyah beyaz olarak sürekli yayına başladı. Başta tek kanalken sonradan TRT1, TRT2... gibi çeşitli TRT kanalları oluşturuldu. Renkli televizyona geçiş 1980lerde kısmen gerçekleşti. 1990lı yılların başında özel televizyon kanalları yayına başladı.

Televizyon fotoğrafları

TelevizyonTelevizyonTelevizyonTelevizyon

Televizyon videoları

TelevizyonTelevizyonTelevizyonTelevizyon