dua

Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan, zaman zaman üstesinden gelemeyeceği birçok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır. Böyle anlarda insan, Allah?a sığınma ve O?ndan yardım isteme ihtiyacı hisseder ve dua eder.

Sözlükte ?çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek? anlamlarına gelen dua, din ıstılahında Allah?ın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O?nun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını dilemesi yalvarıp yakarması ve O?na hâlini arz edip niyazda bulunması demektir.

Dua sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah?a yönelip O?ndan istek ve dilekte bulunması, O?nunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Dua eden insan bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde, Yüce Allah?ın sonsuz
kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O?nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincindedir. Bu bilinçle
yapılan dua insanın Yaratan?ına olan inancının, güveninin ve O?na teslim oluşunun bir göstergesidir.

dua fotoğrafları

duaduaduadua

dua videoları